• Žymūs žmonės

Juozas Adomaitis
Kazys Balickas
Generolas J. Bulota
Aurimas Didžbalis
Juzė Katiliūtė
Petras Klebaris
Anzelmas Matutis
Vincas Mykolaitis-Putinas
Vytautas Prūsaitis
Antanas Samsanavičius
Antanas Kęstutis Statulevičius
Kunigas Kristupas Švirmickas
Igliaukos krašto knygnešiai

Nuo 1865 metų iki 1897 metų Igliaukos parapijos klebonu dirbo kunigas Vincentas Kačergis. Jis pastatė dabartinę bažnyčią. 1997 metais minint kunigo jubiliejų, viena Igliaukos miestelio gatvių buvo pavadinta jo vardu.

Igliaukos seniūnijoje gimė vyskupas V.Brizgys, kunigas ir visuomenės veikėjas L.Vaicekauskas. Netoli Igliaukos esančiame Zomčinės kaime – poeto Anzelmo Matučio tėviškė. Poeto vardu pavadinta Igliaukos vidurinė mokykla, kurioje yra A.Matučiui skirtas kabinetas. Netoli seniūnijos ribos Vinco Mykolaičio Putino gimtinė – muziejus.

Igliaukoje gyvena buvęs ilgametis žvejų būrelio įkūrėjas ir vadovas, Iglės ežero paplūdimių sutvarkymo iniciatorius, mokytojas, poetas Petras Klebaris. 2005m. lapkričio 17 d. mokytojas – poetas atšventė 80 – ąjį gimtadienį, ta proga buvo išleista poezijos ir legendų knyga „Skiriu Igliaukai. Kai prabyla širdis“.

Margavos kaime gimė Vytautas Prūsaitis (1955-05-30 - 2005-05-14) talentingas išradėjas, automobilininkas, konstruktorius, aviatorius. Tragiškai žuvo nukritus skraidymo aparatui Sasnavos aerodrome.

Daug metų visoje Lietuvoje buvo garsūs Igliaukos zoniniai kultūros namai. Juose dirbę kolektyvai, aktyviai dalyvavo Marijampolės rajono ir Respublikos dainų šventėse, įvairiuose konkursuose, sporto varžybose.