• Atminties vietos


Paminklas partizanams atminti prie Igliaukos bažnyčios

Paminklas žuvusiems už laisvę prie Daukšių bažnyčios

Mikališkio koplytėlė ir partizanų kapai

Mikališkio koplytėlėPartizanų atminimui prie Gudelių bažnyčios

Paminklas laisvės kovų savanoriams Šventragio kaime

Šventragio senkapis