• Antanas Kęstutis Statulevičius

Baigęs Šiaulių muziejaus pradžios mokyklą 1943 m. įstojo į Šiaulių gimnazijos trečią klasę. 1945 m. pradėjo mokytis Šilutės vidurinėje mokykloje. Čia piešimo pradmenis gavo pas mokytoją Česnachavičių. Namuose mokė, iš prigimties dailininkės gabumų turėjusi, mama.Yra baigęs Smalininkų žemės ūkio technikumą.1954-1957m. tarnavo tarybinėje armijoje.Ten būdamas dėl darbų įvairovės, pradėjo tapyti aliejiniais dažais. 1971 m. pradėjo dirbti Marijampolės rajono, Igliaukos A.Matučio vid. mokykloje, kur dėstė braižybą ir dailę.Yra Iglės ežero žvejų būrelio narys. Visa ką regime jo paveiksluose persunkta gilių pojūčių stebint gamtą ir savo gimtąjį kraštą.Drobėse jis išsako tai, ko žodžiais negalėtų pasakyti.

Daugiau nei dvi dešimtis metų viešumoje beveik nesirodęs (atvykdavo kartais į muges, tačiau personalinių parodų nuo 1984 – ųjų nerengė ir kitose nedalyvavo). 2006m. pavasarį savo darbais ryškiai suspindėjo tradiciniame ir prestižiniame renginyje respublikinėje Adomo Varno konkursinėje tapybos parodoje.Bene svarbiausias – kolegų tapytojų iš visos Lietuvos įvertinimas: jie A. Statulevičiui nutarė paskirti savo simpatijų prizą. Vasaros pabaigoje jo paveikslais gėrėjosi Marijampolės miesto visuomenė. Tie nuostabiausi Lietuvos gamtos peizažai paveiksluose