• Igliaukos A.Matučio gimnazija

Mokyklos adresas:
Jaunimo-6, Igliauka, Marijampolės rajonas, LT-69005
tel: (343) 24641

Mokyklos veikla:
informacija apie mokyklos veiklą (PDF)

Mokyklos istorija:
Pirmoji mokykla Igliaukoje buvo įkurta vienuolių marijonų. Rašytiniuose šaltiniuose apie ją užsimenama apie 1823 m.

Dabartinės mokyklos ištakos - 1907m. įkurta pradžios mokykla. Ji veikė valstiečio troboje. 1934m. pastatytas specialiai mokyklai skirtas pastatas. 1937 m. Igliaukos pradžios mokykloje atidarytas penktas skyrius. Vėliau ir šeštas. Okupacijos metais veikė tik keturių skyrių pradžios mokykla. 1944 m. liepos mėnesį Igliaukoje įsteigė progimnaziją. Ji vadinosi Liubavo progimnazija Igliaukoje. Nuo 1946 m. Igliaukoje buvo atidaryta pilna gimnazija. 1951 birželio 20 d. Igliaukos progimnazija pavadinta Igliaukos vidurine mokykla.

1989 gegužės 20 d. Igliaukos mokyklai suteiktas poeto Anzelmo Matučio vardas. Dabar mokykla vadinama - Marijampolės savivaldybės, Igliaukos Anzelmo Matučio vidurine mokykla.

Mokinių laisvalaikis
Mokykloje aktyviai veikia mokinių taryba. Jos nariai dalyvauja "Drąsinkime ateitį" projekte, organizuoja renginius, popamokinę veiklą.

Mokykloje mokiniai gali rinktis rankdarbių, miško bičiulių, ornitologų, sportinių užsiėmimų būrelius. Vasaros atostogų metu mokykloje rengiamos vasaros stovyklos, organizuojamos išvykos po apylinkes, idomias Lietuvos vietas.

Nuo 2001m. mokykloje veikia organizacija „Gelbėkit vaikus“, tai iniciatyvinė grupė, kuri pasisako prieš vaikų patiriamą smurtą.

1998m. mokytoja Ilona Prajarienė ir Varnabūdės girininkijos girininkas Gediminas Krikščiūnas įkūrė jaunųjų miško bičiulių būrelį - Miškiniukas. Burelio nariai jau lankėsi Punios šile, Atgimimo ąžuolyne, Kazlų rūdos miško muziejuje, Druskininkuose - "Girios aido" muziejuje, Žuvinto rezervuate, Metelių regioniniame parke, Anzelmo Matučio parke, Varnabūdės miške. 2004-2006m. miško bičiuliai vykdo projektą „Norim Igliaukos švarios ir žalios“, projekto vadovė mokytoja Ilona Prajarienė. Būrelio nariai rinko šiukšles prie ežero, prie kultūros centro , esančiame miškelyje. Pasodino daug eglaičių prie kultūros centro ir miško bičiulės Guodos sodybos.

Miško bičiuliai dalyvauja Gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stoties organizuojamuose renginiuose: Želsvos mokykloje, prie Žaltyčio ežero, rudeninėse paukščių palydose Liubave. Moksleiviams rūpi Yglės upelio likimas, todėl dalyvauja „ Šešupės baseino upių ir upelių savanoriškam monitoringe“. Jie renka informaciją apie Yglės upelį, tiria jo užterštumą, atlieka įvairius matavimus.

Mokykloje taip pat įsikūręs Lietuvos Ornitologų draugijos būrelis „Kregždutė“. Šio būrelio veiklos pradžia prasidėjo 1996m. mokytojos Petrutės Žiūrienės iniciatyva. Dabartinis „Kregždutės“ klubas kaip organizacija jau nebeveikia, nuo 7kl. buvę klubo nariai baigė mokyklą ir išėjo, o keli likę, kartu su vadove, mokytoja Petrute Žiūriene, ir toliau tęsia įvairius paukščių stebėjimus, ruošia paukščių sutikimo dienas, vykdo fenologinius stebėjimus.