• Igliaukos Šv. Kazimiero parapija

Pamaldų tvarka:
• Igliaukos bažnyčioje:
Sekmadieniais - 12.00 val.
• Gudelių bažnyčioje:
Sekmadieniais - 10.00 val.

Klebonas:
kun. Remigijus Maceina 1970-08-21--1995-06-04--2013-06-13.

Atlaidai:
• Švč.Kazimiero (bažnyčios titulo): kovo 4 d., keliami į artimiausią Sekmadienį – 12:00
• Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų): rugpjūčio 15 d., keliami į artimiausią Sekmadienį – 12:00

Parapijos rekvizitai:
Igliaukos Šv. Kazimiero parapija
Kodas - 191293286
Vytauto gt. 2, IGLIAUKA Marijampolės sav. LT69117
AB SEB banko Marijampolės filialas LT04 70440600 0606 3011
Tel. 8-343-20551

Dirbę kunigai:
Vincas Kačergis Igliaukos bažnyčios statytojas 1865-1897metai
............................................................
Alfonsas Svarinskas 1972-1976
Andriejus Gustaitis 1976-1981
Juozas Radzevičius 1981
Vitas Urbonas 1982-2003
Vladas Jackunas 2003-2006
Sigitas Bitkauskas 2007-2011
Rimantas Simanavičius 2011-2013
Remigijus Maceina 2013 -

Nuo 1994m. tikybos mokytoja dirba Jurgita Spūdienė.