• Generolas Jonas Jurgis Bulota

Gimė 1855 m. Klevinės kaime, Marijampolės apskrityje, gausioje valstiečio šeimoje.

Baigęs Marijampolės gimnaziją 1878 metais J.Bulota pradėjo mokytis Peterburgo medicinos chirurgijos akademijoje, kurią sėkmingai baigė 1883 metais ir gavo veterinarijos gydytojo diplomą.

Dirbdamas arklių pirkimo pasienio sargybai ekspertu turėjo diplomatinį pasą ir juo naudojosi užsiimdamas knygnešio veikla.

1893 m. išvyko dirbti į Kišiniovą, vėliau persikėlė į Taliną, kur aktyviai dalyvavo lietuviškų organizacijų veikloje.

1918 m. sugrįžo į Lietuvą. 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę savanoriu ir jam buvo suteiktas generolo laipsnis. Iki 1924 m. tarnaudamas armijoje ėjo įvairias atsakingas pareigas.

Išėjęs į atsargą dirbo destytoju ir aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Mirė 1942 m.

J. Bulotos atsiminimai