• Seniūnija

Seniūnijos centras - Igliaukos miestelis (1091 gyventojas). Seniūnijoje yra 49 gyvenamosios vietovės. Didesnės iš jų - Daukšiai (362 gyventojai), Šventragis (345 gyventojai), Varnupiai (191 gyventojas). Iš viso seniūnijoje yra 2,6 tūkst. gyventojų.
Seniūnijos plotas - 9655 ha, iš jų 3,4 proc. užima miškai, 80,2 proc. - žemės ūkio naudmenos.

Seniūnas - Vytautas Baltušnikas

Seniūnijos adresas
Marijampolės sav., Igliauka, Vytauto g.19
Tel./faks. (8 ~ 343) 24 525