• Anzelmas Matutis

Sūduvos kraštas garsus ir kaip daug Lietuvos žymių žmonių išleidęs į gyvenimą. Į šiaurės vakarus nuo Igliaukos (Marijampolės apskritis), maždaug trečiame kilometre, stovi medžių apsupta sodyba, kurioje stūkso dar praeito šimtmečio pradžioje statyti pastatai. Sodyboje yra didelis tvenkinys, kurį supa gražiai išsirikiavusių maumedžių eilė, o šiaurinėje dalyje – senas gražus sodas. Tai rašytojo Anzelmo Matučio-Matulevičiaus (1923 01 07 – 1985 09 21) gimtinė.

Anzelmas Matutis buvo mokytojas, rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, daugelio premijų laureatas. Anksti atsiskleidė poeto A.Matučio talentas – vos 15-kos sulaukęs jis sukūrė pirmą eilėraštį vaikams. Visą savo talentą poetas paskyrė vaikų literatūrai.

Iš gimtojo Zomčinės kaimo būsimasis poetas brido per gilius pusnynus ir rudens purvą į savo pirmąją mokyklą. Visą savo gyvenimą A.Matutis lankydavosi tėviškėje, bendraudavo su Igliaukos žmonėmis, dažnai svečiavosi Igliaukos vidurinėje mokykloje.

Ne vienas poeto kūrinys išverstas į užsienio šalių tautų kalbas. Rašytojo knygos išleistos milijono egzempliorių tiražu. 1984 metais rinktinė „Margaspalvio genio kalvė“ apdovanota tarptautiniu H.K.Anderseno diplomu (įrašant A.Matutį į premijuotų rašytojų garbės knygą).

1989 m. gegužės 20 d. Igliaukos vidurinei mokyklai suteiktas A.Matučio vardas. Nuo 1988 m. spalio 29 d. viena Igliaukos miestelio gatvių pavadinta jo vardu. 1997 m. rudenį prie sodybos yra įkurtas parkas. 1999 gegužės 19-29 d.d. įvyko Tarptautinis medžio drožėjų simpoziumas „Igliauka’99“. Simpoziumo metu sukurtos 19 skulptūrų rodo kelią į poeto gimtinę ir puošia pačią sodybą bei kraštiečių pasodintą parką.