• Fotogalerija: žymūs Igliaukos žmonės


Anzelmas Matutis

Vincas Mykolaitis-Putinas

Vytautas Prūsaitis

Petras Klebaris

Juozas Adomaitis

Kazys Balickas

Antanas Samsanavičius