• Istorija

Igliaukos miestelis (bažnytkaimis) yra prie nedidelio Yglos (Iglės) (Igliaukos) ežero, 20 km. į rytus nuo Marijampolės, apie 1km. nuo Marijampolės - Prienų kelio. Iš ežero per miestelį teka Yglės upelis. Vietovė savo vardą gavusi nuo Iglės ežero ir seniau gyventojai buvusi vadinama Ygliais.

Vietovė žinoma nuo XVIIIa. 1781m. Prienų seniūnas grafas Mykolas Butleris, Vilniaus vyskupo paragintas, pradėjo statyti bažnyčią, bet savo darbo nebaigęs mirė. Jo įpėdinis Kazimieras Sapiega statybai paskyrė 6000 auksinių ir pasitarė su marijonų vadovybe, kad ji paskirs kunigą. 1783m. Vilniaus vyskupas Ignacas Jokūbas Masalskis pripažino Igliaukos bažnyčiai Marijampolės parapijos filijos teises, ji buvo pašventinta.

1884m. vietoje supuvusios medinės buvo pastatyta akmeninė - mūrinė bažnyčia su gražiu aukštu bokštu. Deja bokštas pirmojo pasaulinio karo metu buvo susprogdintas. Nukentėjo ir šalia buvę vienuolyno pastatai, žuvo dalis juose besislėpusių žmonių.

1823m. istoriniuose šaltiniuose paminėta ir Igliaukos mokykla, įsteigta vienuolių marijonų.