• "Norim Igliaukos švarios ir žalios" projektas

2004-2006m. miško bičiuliai vykdo projektą „ Norim Igliaukos švarios ir žalios“, projekto vadovė mokytoja Ilona Prajarienė. Būrelio nariai rinko šiukšles prie ežero, prie kultūros centro , esančiame miškelyje. Pasodino daug eglaičių prie kultūros centro ir miško bičiulės Guodos sodybos.

Miško bičiuliai dalyvauja Gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stoties organizuojamuose renginiuose: Želsvos mokykloje, prie Žaltyčio ežero, rudeninėse paukščių palydose Liubave. Moksleiviams rūpi Yglės upelio likimas, todėl dalyvauja „ Šešupės baseino upių ir upelių savanoriškam monitoringe“. Jie renka informaciją apie Yglės upelį, tiria jo užterštumą, atlieka įvairius matavimus.