• 2006-2007m. projektas "Drąsinkime ateitį"

Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokykla dalyvauja projekte "Drąsinkime ateitį". Tai projektas, kurio pagrindinis tikslas sėkmingais pavyzdžiais bei asmeniniu autoritetu drąsinti jaunus Lietuvos žmones siekti užsibrėžtų tikslų, stiprinti jų motyvaciją, gilinti atsakomybės jausmą bei skleisti moralines vertybes.

Garbės galerijos nariais tapo šie buvę Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos mokiniai: Marius Bartninkas, Daiva Drižnytė-Mikučionienė, Alvydas Kazakevičius, Valdas Kubilius, Vytautas Prajara, Justinas Raškauskas, Donatas Samsanavičius, Rasa Strolytė, Jolanta Valasavičiūtė, Marius Venskūnas. Su jais rengiami klubiniai susitikimai.

Įvykę susitikimai:
2007 04 20d. su Daiva Drižnyte - Mikučioniene
2007 04 18d. su Justinu Račkausku
2007 03 30d. su Mariumi Bartninku
2007 03 13d. su Rasa Strolyte
2007 02 15d. su Mariumi Venskūnu
2007 02 09d. su Valdu Kubiliumi

Fotogalerija:
užfiksuotos projekto renginių akimirkos

Projekto informacija:
www.drasinkimeateiti.lt