• Mokinių taryba

Mokinių tarybos nariai (2006/2007m.m.):
1. Toma Šalaitė (pirmininkė, koordinuoja moksleivių veiką) 12a kl.
2. Aida Nedzinskaitė (sekretorė, tvarko dokumentaciją) 12a kl.
3. Judita Petraškaitė (sienlaikraščio leidyba) 12b kl.
4. Juozas Kriščiūnas (technikos priežiūra) 11 kl.
5. Indrė Bacevičiūtė (sienlaikraščio leidyba) 10a kl.
6. Tadas Rutkauskas (drausmės ir tvarkos palaikymas) 10b kl.
7. Jūratė Paltanavičiūtė (moksleivių užimtumo organizavimas) 9a kl.
8. Justina Sajūtė (projektų rašymas) 9b kl.
9. Dangira Tarasevičiūtė (Budėjimo, renginių grafikų sudarymas) 8a kl.
10. Renata Karčiauskaitė (moksleivių teisės ir pareigos) 8b kl.
11. Toma Sajūtė 7 kl.
12. Asta Alaburdaitė 6kl.

Veikla:
• projektas „Drąsinkime ateitį“ (www.drasinkimeateiti.lt)
• profesinio orientavimo ir informavimo programa
• mokyklos sienlaikraščio leidimas
• mokyklinių švenčių organizavimas
• popamokinė veikla

fotogalerija