• Fotogalerija: Igliauka ir apylinkės


Iglės ežeras

Piliakalniai

Vinco Mykolaičio Putino gimtinė

Anzelmo Matučio gimtinės parkas

Igliauka iš paukščio skrydžio

Igliaukos Šv.Kazimiero parapija

Atminties vietos

Mikališkio koplytėlė

Etnorafinė J.Bazevičiaus sodyba

Paminklas partizanams