• Igliaukos Šv.Kazimiero parapija ir kt.


Igliaukos bažnyčiaPaminklas kovotojams už laisvę prie Igliaukos bažnyčios

Igliaukos klebonija

Daukšių bažnyčia

Gudelių bažnyčia