• Photogallery: Igliauka and Environs


Iglė lake

Mounds

Vincas Mykolaitis Putinas birthplace

Anzelmas Matutis park

Igliauka from above

Igliauka St.Casimir Parish

Memorial Places

Ethnographic J.Bazevičius homestead