• Mikališkio koplytėlė (1989m.)


• Mikališkio koplytėlė (2007)