• Etnografinė J.Bazevičiaus sodyba


Koplytstulpis prie sodybos

Namas

Koplytstulpis prie sodybos

Klėtis

Prie klėties