• Business

Main business in the area is farming, meat production, peatery.

Largest venture: „Naujasodžio energija" (branch of "Kauno energija"), peatery "Ežerėlio durpės".

Largest farmer is Vytautas Žarnauskas. Also worth to mention farmers: A.Ambraziejus, J.Botyrius, K.Gumauskas, G.Mikalauskas, P.Naujokas, K.Samsanavičius, S.Sinickas, M.Spūdis, V.Vaicekauskas, G.Vokietaitis.