• Švęskime Velykas kartu

Aleliuja- džiaugsmas liejas iš krūtinių srovėmis:
Prisikėlęs Atpirkėjas žengia vėlei su mumis!
Aleliuja – mūsų sielos kupinos tyros vilties:
Nors tamsybės ir užgriūtų, – Kristus ranką mums išties.

Velykų giesmė.

Išaušęs ankstyvas Velykų rytas buvo pilkas ir susikaupęs. Dangus tirštai užklotas tamsių debesų kartas nuo karto nubraukdavo lietaus ašarą. Igliaukos klebonijos kiemelyje anksti rytą pražydo margučiai: geltoni- saulei prikelti, raudoni-gyvybei uždegti, žali- gamtai pažadinti, mėlyni- dangui nušviesti, juodi- žemei pagerbti. Daugybė gėlėtų, taškuotų, dažytų, klijuotų ir kitokių margučių.

Tą rytą žmonės rinkosi į bažnyčią Velykų Mišioms ir iš nuostabos akis pūtė: iš kur toks grožis. Seni ir jauni, dideli ir maži skubėjo pažiūrėti, pačiupinėti, pasigrožėti neregėtu, nematytu dalyku.

Antra Velykų diena nušvito skaisčiai saulėta. Nors iš ryto žemė dar buvo padengta retu baltu sniegeliu, tačiau įdienojus jis pavirto skaidriais rasos lašais ir ištirpo. Igliaukos moterų klubas kvietė visus į šventę „Švęskime Velykas kartu“. Po šv. Mišių daug žmonių susirinko klebonijos kiemely ne tik margučiais pasidžiaugti, bet ir pasilinksminti.

Šventę pradėjo Janina pasveikindama visus su šv. Velykomis, gerų žodžių palinkėjo mūsų klebonas, jo draugai bei Igliaukos seniūnas. Kartu su mumis pasidžiaugė ir Marijampolės moters užimtumo centro atstovė. Vilija, klubo įkūrėja, padėkojo visiems susirinkusiems. Tada Janina pristatė šventės planą. Mokytoja Petrutė papasakojo apie priešvelykinį namų tvarkymą, naujos ugnies užkūrimą, apie margučių marginimo tradicijas, raštų reikšmes ir simboliką, apie Velykų šventimo papročius: lalavimą, kiaušiniavimą, laistymasi vandeniu kažko palinkint bei supimasi supynėmis. Dar sužinojome, kad yra ir trečioji Velykų diena, kuomet negalima nieko dirbti, kad kruša javų neišmuštų.

Po nuoseklaus pasakojimo prasidėjo margučių ridenimo varžybos: kas toliau nuridens, kas daugiau margučių prisirinks. Buvo organizuojami žaidimai, rateliai, rungtynės, vyko stipriausio margučio rinkimai, kurį laimėjo mėlynas margutis, turintis lemti ateinantiems metams giedrą dangų.

Laistėmės vandeniu, esančiose supynėse galėjo pasisupti visi norintys. Svečiai vaišinti arbata, gira, sausainiais ir kiaušiniene su spirgučiais.

Šventei baigiantis buvo surinkti sudužę margučiai ir užkasti kiemelio gale, tikint, kad kitais metais ten išaugs Velykų medis.

Kelios valandos prabėgo linksmai ir greitai. Išvykstantys žadėjo vėl sugrįžti, linkėjo daugiau švenčių ir gero oro.

Bendrai nuotraukai prie visų margučių susirinko Igliaukos moterų klubo moterys.

Žemė žydėjo margučiais, danguje juokėsi saulė, kvepėjo pavasariu . . .

Su šv. Velykom !

Kristina Gelčienė