• Arbata su Just. Marcinkevičiaus poezija

Vasario 8 dieną įvyko Igliaukos moterų klubo antrasis susirinkimas Igliaukos laisvalaikio salėje. Tai buvo teminis vakaras „Arbata su Just. Marcinkevičiaus poezija“, skirtas poeto mirties metinėms paminėti. Mokytoja Petrutė Strolienė, mokinės Eglė, Monika ir Viktorija skaitė poeziją, moterys pasiskirstę grupelėmis, sprendė įvairias užduotis, susijusias su Just. Marcinkevičiaus poezija. Gėrė arbatą, bandė įspėti, kokiu vardu ir kokiame kūrinyje Just. Marcinkevičius kalba apie tokią arbatą. Skaitė įdomius tekstus. Tai buvo graži poezijos valanda.

Tą patį vakarą buvo aptarta tolesnė klubo veikla: susirinkimai, kelionės, darbai ir parodos. Nutarta, kad patogiausia moterims rinktis ketvirtadieniais Igliaukos laisvalaikio salėje. Tad klubas atviras visoms, kurios ilgais žiemos vakarais nenorėtų sėdėti namuose, o siektų ko nors išmokti, ką nors pamokyti arba paprasčiausiai pabendrauti.