• Moterų klubo susirinkimas 2012 03 15

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą.
Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės.

Juokės taip, kad net ridinėjosi kalneliais. O mes, moteriškės, vienos iš toliau, kitos iš arčiau skubėjome į susitikimą. Šį kartą paskutiniais potėpiais palietėme didžiuosius margučius, pasigėrėjome vienos kitų darbeliais, dalijomės patirtimi, mintimis, idėjomis kaip juos išdailinti, išmarginti, bei mokėmės iš savo ir kitų klaidų. Klausėme Janinos patarimų kaip reikėtų pritvirtinti margučius eksponuojant. Džiaugėmės jau atšilusiu oru, pagaliau atėjusiu pavasariu.

Aptarti keli klausimai susiję su būsima Velykų švente, jos organizavimu, paskirstyti darbeliai.

Sekantis susitikimas kovo 29 d.