• Moterų klubo susirinkimas 2012 02 23

Kai dangus verkė paskutinių žiemos dienų, kai debesys liejo šaltas ašaras ir žemėje bėgo upeliais, Igliaukos moterys aplenkdamos balas ir sniego pliurzas rinkosi į trečią susitikimą. Galvose mintis vijo mintį apie tai kas bus, kaip seksis dirbti ir kas iš to išeis. Šios dienos tema: didelių margučių darymas ant baliono klijuojant suplėšytus laikraščius šiek tiek praskiestais lipalo klijais. O darbas sekėsi puikiai. Kruopščios moterų rankos plėšė laikraščius, klijavo ant balionų ir įdėmiai klausėsi šios dienos vadovės Janinos nurodymų, pamokymų ir pastabų. Kai ant būsimo kiaušinio atgulė du sluoksniai švelniai suglostytų ir pamylėtų laikraščių, visos atsikvėpė. Galima buvo išgerti arbatos, suvalgyti saldainį, o Janina parodė savo, kaip pati sakė, "šedevrą" nudažytą ir primargintą margutį ir tik dabar moterys suprato koks grožis gali išeiti iš tokio darbo. Tuomet Vilija aptarė einamuosius klausimus apie internetinio puslapio sukūrimo darbus, informaciją platesnei visuomenei per "Suvalkiečio laikraštį", rankdarbių parodos planavimą motinos dienai, pasidalino kultūrinių renginių repertuaru kovo 8-osios proga, buvo pristatytas iki vasaros truksiančių susitikimų temų planas, aptarti kiti klausimai.

Kelios valandos prabėgo greitai. Kitas susitikimas paskirtas kovo pirmai. Tema: margučių marginimas, vadovė- Janina.

Vėjui stūgaujant nuogose medžių šakose namų link pasklido moterys rankose nešinos balionais...

Kristina Gelčienė