• Popietė Kazimierui Balickui atminti

2008 kovo 29 dieną buvo surengta prisiminimų popietė, skirta Igliaukos krašto šviesuoliui Kazimierui Balickui atminti.

Programa:
12.00 Šv. Mišios Igliaukos bažnyčioje
13.00 Prisiminimų popietė – koncertas Igliaukos kultūros namuose

Fotogalerija:
Popietės akimirkos

Rengėjai:
- Šokių kolektyvas „Tryptukas“
- Igliaukos bendruomenė „Matutiečiai“
- Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinė mokykla