• Nuoširdus ačiu už pagalbą ir paramą

Svetainės kūrejai labai dėkoja visiems pagelbėjusiems.

Ypatingas ačiu:
Amerikos lietuviams ir Lietuvos draugams JAV;
Lietuvos ambasadoriui JAV Vygaudui Ušacku ir jo žmonai Loretai;
Igliaukos bendruomenės klubui “Matutiečai”;
Vaikų stovyklos "Kibernetinis drevinukas" dalyviams ir jos vadovei mok. Gintarei Skrinskienei