• „Laikas laikrodį atgal daug metų atsuka“

2013 01 25d. kraštiečio pedagogo, rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, Anzelmo A.Matučio jubiliejus buvo paminėtas jo gimtinėje. Dalyvavo gausus igliaukiečių ir svečių būrys.