• ,,Prisiminkime Maironį“

Užmigo žemė. Tik dangaus
Negęsta akys sidabrinės,
Ir sparnas miego malonaus
Nemigdo tik jaunos krūtinės.

Maironis  ,,Užmigo žemė“

Šiais Maironio žodžiais Igliaukos laisvalaikio salėje prasidėjo romansų ir poezijos vakaras ,,Prisiminkime Maironį“. Kai vėlyvo rudens vėjai ganė po dangų pilkus debesis, kai vakaro niūrumas greitai nuskandino saulę ir vos spėjęs nušvisti trumpas dienos blyksnis užgeso, Igliaukos ir aplinkinių kraštų žmonės rinkosi pasiklausyti Prienų folklorinio ansamblio ,,Gija“ romansų, poeto Gintauto Dabrišiaus poezijos ir Igliaukos moterų klubo narių skaitomų Maironio eilių.

Viena po kitos lyg švelnus upelis liejosi romansų natos, žodis po žodžio tekėjo Maironio eilėraščiai, šmaikščiai skambėjo poeto G. Dabrišiaus posmai.

Įpusėjus vakaronei salėje nuvilnijo lyg nuotakos šokėjos vedinos pasitempusiais jaunikaičiais. Klausėmės jų deklamuojamos poezijos, grožėjomės gulbės lengvumo šokiais.

Tirpstant žvakių vaškui, tirpo ir laikas skirtas poeto- dramaturgo-kunigo Maironio atminimui.

Išsiskistant širdyse dar ilgai skambėjo lyriškos dainos ir poetų mintys.

Kristina Gelčienė