• Alfa kursai Igliaukoje

Vilkaviškio vyskupijoje Igliaukos Šv. Kazimiero parapijoje baigėsi Alfa kursai – praktinis įvadas į krikščioniškąjį tikėjimą. Nuo Šv. Kalėdų grupelė parapijiečių kiekvieną sekmadienį po Šv. Mišių rinkdavosi į parapijos salę, po suneštinių vaišių žiūrėdavo paskaitų vaizdo įrašus ir pasidalindavo nuomonėmis. Diskusijas vedė Rasa Strolytė. Alfa kursai siūlė nagrinėti pamatines krikščionybės temas, prie kurių kartais pravartu grįžti net ir seniai bažnyčią lankantiems katalikams. Kas yra Jėzus? Kodėl Jėzus mirė? Kaip neabejoti savo tikėjimu? Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją? Kodėl ir kaip aš meldžiuosi? Kaip Dievas mus veda? Kaip galiu pasipriešinti blogiui? Kodėl ir kaip turėtume papasakoti kitiems? Ar Dievas gydo šiandien? O kaip Bažnyčia? Apie tai draugiškoje atmosferoje pasitikėdami vienas kitu ir kalbėdavosi žmonės, apmąstydami anglikonų pastoriaus Nicky Gumbel paskaitas ir savo gyvenimo patirtį.

Kursai pripratino galvoti apie savo krikščionišką tapatybę ir pažadino bendruomeniškumo ilgesį. Ypač grupelė susigyveno po vadinamojo „Šventosios Dvasios savaitgalio“ vasario 21 dieną: visas šeštadienis Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro senojoje salėje, buvo skirtas temoms „Kas yra Šventoji Dvasia? Ką daro Šventoji Dvasia? Kaip galiu būti pripildytas Šventosios Dvasios?“. Buvo prašoma Šventosios Dvasios išliejimo, šlovinti padėjo sesers Daivos Staskevičiūtės SF giedamos giesmės, už kursų dalyvius užtarimo malda meldėsi Regina ir Sigitas Paplauskai.

Kovo 22 d., sekmadienį, kursų dalyviai rinkosi į šventinį susitikimą žiūrėti paskutinio filmo „Kaip tolimesnį savo gyvenimą nugyventi pilnavertiškai?“ Kursų baigimo pažymėjimai išdalinti šešiolikai žmonių. Kaip įprasta Alfa praktikoje, į šią popietę kiekvienas dalyvis buvo prašomas atsivesti po svečią – kaimyną, draugą, šeimos narį, – kad vis nauji žmonės užsidegtų noru tikėjimą išgyventi ne tik asmeniškai, šeimoje ar Šv. Mišiose, bet ir bendruomenėje.

Alfa kursams pasibaigus, lieka klausimas: kas toliau? Gal grupelėje atsiras iniciatyvių žmonių, norinčių vesti kursus naujiems nariams? O gal naujų pajėgų įsilies į 2008 m. rudenį susibūrusią Šv. Rašto skaitymo grupelę ar gana seniai veikiančius „Caritą“ bei Marijos legioną?

Kursai nebūtų įvykę be daugelio žmonių darbo, patarimų ir maldų. Ypač reikėtų padėkoti tikybos mokytojai Jurgitai Spūdienei, klebonui Sigitui Bitkauskui, Petrutei ir Petrui Stroliams, Vilniaus Šv. Onos Gyvojo Rožinio maldos grupei, seseriai Celinai Galinytei OSB, seseriai Agnietei Ivaškevičiūtei OSB, kursų pristatyme liudijusiai kauniečių šeimai – Vilhelmui su žmona Edita ir dukra Kamile. Ir kitiems žmonėms, padėjusiems kursus rengti.

Rasa Strolytė

(Laimutės Strolytės nuotraukos)