• Senųjų metų palydėtuvės

Šių metų gruodžio 27 dieną Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos sporto salėje vyko senųjų metų palydetuvės - vakaronė. Buvo paskelbtos gražiausios Igliaukos seniūnijos sodybos ir pagerbti jų šeimininkai:

1. B. Šležienė, Varnupių k. „Gražiausia Igliaukos seniūnijos sodyba 2008.“
2. A. ir J. Pūkai, Varnupių k.
3. O. Valentavičienė, Varnupių k.
4. S. ir A. Labučiai, Varnupių k.
5. O. Kazokienė, Daukšių mstl.
6. J. ir Z. Meškelevičiai, Amalviškių k.
7. A. ir A. Bagdonai, Daukšių mstl.
8. L. ir G. Valentai, Šventragio k.
9. J. ir V. Trakeliai, Šventragio k.
10. J. ir J. Miknevičiai, Šventragio k.
11. V. ir G. Valukoniai Šakališkių k.
12. M. ir A. Venskūnai Šakališkių k.
13. P. ir A. Žiūriai, Vytauto g.
14. I. ir A. Lukoševičiai, Iglės g.
15. G. ir E. Jaškauskai, Mačiuliškių k.
16. V. ir V. Vokietaičiai, Prūsiškių k.
17. E. Gabšytė ir E. Paškevičius, Veselavos k.
18. Daugiabutis, Vytauto g. 22
19. Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinė mokykla

Rengėjai:
Igliaukos seniūnija,
Tautinių šokių kolektyvas "Tryptukas"
Igliaukos bendruomenė"Matutiečiai".